HISTORIE

Behandlingsskolerne blev etableret i 2003 af Mads-Frederik Damgaard. Som børnepsykolog hos Københavns Kommune havde Mads-Frederik fået rig erfaring med området for børn med særlige behov, og han så et behov for et dagbehandlingstilbud, som var væsentligt stærkere behandlingsmæssigt end de eksisterende. Fra starten blev det psykologfaglige arbejde vægtet højt, og det er også kendetegnet ved Behandlingsskolerne i dag.

Fyrtårnet var den første skole, og efterfølgende er der blevet åbnet nye skoler i trit med at efterspørgslen er steget i København og omegnskommunerne. I dag er Behandlingsskolerne Danmarks største private udbyder af dagbehandlingsskoler, og har tillige åbnet weekendaflastning, voksenuddannelser og et behandlingscenter.

Behandlingsskolerne er vokset fra 1 elev i 2002 til over 300 elever i dag. Det har været en spændende rejse, og vi fortsætter arbejdet.

Pejlemærker

  • 2003

  • Fyrtårnet åbner

    Fyrtårnet åbner i Vanløse - Autismespektrumforstyrrelser

  • 2005

  • Pilelygård åbner

    Pilelygård åbner i Tølløse

  • 2007

  • Karlsvognen åbner

    Karlsvognen åbner på Islands Brygge - Autismespektrumforstyrrelser

  • Polaris Vanløse åbner

    Polaris åbner i Vanløse - Psykiatriske lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser

  • 2008

  • Kompasset åbner

    Kompasset åbner i Vanløse - ADHD og adfærdsforstyrrelser

  • 2010

  • Børnenes kontor

    Behandlingsskolerne indgår samarbejde med Børnenes Kontor.

  • Antal elever

    Der er nu 100 elever indskrevet på Behandlingsskolerne

  • 2012

  • Behandlingscenteret åbner

    Behandlingscenteret åbner på Østerbro - Psykiatrisk ambulatorium, Udredningsenhed, Sundhedsfaglig enhed

  • Vidensdage

    Behandlingsskolerne indfører kompetenceudviklingsdage for hele personalegruppen 1. gang pr. mdr. med interne og eksterne foredragsholdere.

  • 2013

  • Barometeret åbner

    Barometeret åbner på Amager - Udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning.

  • STU Solist åbner

    STU Solist åbner i Kvistgård

  • Pilen åbner

    Pilen åbner på Amager - ADHD og adfærdsforstyrrelser.

  • Tag Fat åbner

    Tag Fat åbner på Amager - STU, Undervisnings- og behandlingstilbud for flygtninge og indvandrere.

  • Spiludgivelse

    Behandlingsspillet ”Structure Cards”. Produktet er til brug både i skolen og hjemmet, og blev nomineret til en Index Award i 2013

  • 2014

  • Fortuna åbner

    Fortuna åbner på Østerbro - Enkeltbarns dagbehandlingsskole

  • Antal elever

    Der er nu 200 elever indskrevet på Behandlingsskolerne

  • Bogudgivelse

    Behandlingsskoler udgiver ”85 gode råd” behandlingsskolerne, 85 gode råd blev nomineret til en Index Award i 2014

  • 2015

  • Polaris Amager åbner

    Polaris åbner på Amager - Psykiatriske lidelser, angst, personlighedsforstyrrelser

  • Udbud KBH

    Behandlingsskolerne vinder Udbud KBH

  • Bogudgivelse

    Behandlingsskolerne udgiver ”Unge, der kom ud af mørket"

  • 2016

  • Kvalitetsrapport

    Behandlingsskolerne udarbejder 1. kvalitetsrapport der evaluerer vores behandling- og skolearbejde i 2014/2015

  • Spiludgivelse

    Sexualitetsspillet, også kaldet “Sex i spil” Spillet udvikler den unges bevidsthed om egne og andres seksualitet og rettigheder. Sex i spil er i 2017 nomineret til en Index Award.

  • Antal elever

    Der er nu 300 elever indskrevet på Behandlingsskolerne.

  • Københavns Universitet

    Behandlingsskolerne indgår som en del af Kbh. Universitets kliniske overbygning på psykologistudiet. -Center for Angst v/ Professor Barbara Hoff Esbjørn.

  • 2017

  • Vendepunktet åbner

    Vendepunktet - enhed for skolevægring åbner.

  • Botilbud Katholt åbner

    Botilbuddet Katholt åbner i Kvistgård. Midlertidigt og længevarende botilbud til voksne med udviklingshæmning (§107 og §108)

  • Snekken åbner

    Snekken åbner i Kvistgård. Udviklingshæmning, STU solist samt Aktivitets- og samværstilbud (§104)

  • Chrysalis Stenløse åbner

    Behandlingsskolerne åbner skole i Stenløse - ADHD, Autisme og adfærdsforstyrrelser

  • Kvalitetsrapport

    Behandlingsskolerne udarbejder 2. kvalitetsrapport der evaluerer vores behandling- og skolearbejde i 2015/16

  • Forløbsundersøgelse 2017

    Behandlingsskolerne påbegynder i samarbejde med SFI/ VIVE en meget omfattede kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af, hvordan tidligere elever klarer sig, efter de har forladt BS. Undersøgelsens formål er, at Behandlingsskolerne kan udvikle vores faglige indsats, vores produkter og den måde hvormed vi samarbejder med forældre, elever og kommuner.

  • 2018

  • Første skole i Jylland

    Chrysalis Billund åbner - ADHD, Autisme og adfærdsforstyrrelser.

  • Forløbsundersøgelse færdiggjort- Resultater

    Behandlingsskolerne har nu opnået en stor viden om holdbarheden af de faglige, sociale og personlige kompetencer eleverne opbygger, mens de går på Behandlingsskolerne. Resultaterne vil derfor indgå i det kommende faglige og metodiske udviklingsarbejde, samt til at udarbejde målrettet information til specifikt udpegede målgrupper.

  • Chrysalis Virum åbner

    Chrysalis Virum åbner - ADHD, Autisme og adfærdsforstyrrelser.

Behandlingsskolernes logo

Hver enkelt del af vores logo symboliserer vores tilgang til behandling, skole og pædagogik på Behandlingsskolerne. En udfoldelse af logoet vil også give læseren en god forståelse for de værdier vi bringer ind i vores arbejde med børnene og den mission som vi alle er drevet af.

De fire trekanter repræsenterer fokusområderne: Samfund, Familie, Skole og Elev. De tre sider på alle trekanter repræsenterer henholdsvis: Behandling v. psykologer, undervisning v. lærere og pædagogik v. pædagoger. ​

Det er kombinationen af fagdisciplinerne og fagpersonalet, som ​under en stærk og veldokumentet ramme gør, at vores elever laver de største personlige og faglige fremskridt. ​

Vil du høre mere?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev