OM BEHANDLINGSSKOLERNE

“Vi giver aldrig op”

Behandlingsskolerne er Danmarks største specialskole, og vi driver 15 forskellige tilbud til børn og unge med særlige behov.

Fra den første specialskole så dagens lys i 2003, er det gået stærkt med Behandlingsskolernes videre udvikling af skoler og faglig ekspertise, og i dag er vores tilbud bred ud på 15 forskellige skoler og behandlingstilbud på Sjælland.

Behandlingsskolerne er et privat undervisningstilbud for børn og unge, og idag består det af dagbehandlingsskoler, ungdomsuddannelser, døgnbehandling og et behandlingscenter. Tilbuddene er målrettet børn og unge med udfordringer indenfor autismespektrumforstyrrelser, ADHD, oligofreni-området, personlighedsforstyrrelser og PTSD.

Fælles for alle Behandlingsskolernes elever er, at de har en eller flere psykiatriske diagnoser, og at de har behov for et skoletilbud, der bliver indrettet individuelt i henhold til deres behandling. Vi tilpasser skolegangen til den enkelte elevs behov, både personligt, fagligt, socialt og behandlingsmæssigt. Behandlingsskolernes elever kommer gennem kommunale henvisninger.

Vi tror på, at alle børn og unge skal have mulighed for at få et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Vi arbejder ud fra en klar filosofi: Vi giver aldrig op! For vi mener, at alle vores elever rummer potentialer for udvikling.

Ferieplan for det kommende skoleår findes her: Ferieplan for skoleåret 2018/2019