Spændende udslusningsprojekt på Pilely Gård

Pilely Gård har indgået et tæt partnerskab med U&U i Holbæk, med det sigte at sikre en optimal udslusning til forskellige uddannelsestilbud for 4 elever. Partnerskabet består i en særlig bevågenhed og støtte i forhold til eleverne, som forlod Pilely Gård juni 2014 efter endt eksamen. Projektet har fået økonomisk støtte hos 2 forvaltninger i København.

Pilely Gård har i dette projekt forpligtet sig på at yde en solid støtte til de udslusede elever. Eleverne blev forberedt via møder og hjælp til indkøb af arbejdstøj, kontorartikler mv. De er blevet transporteret til uddannelsesstedet den første dag. Hver uge på grundforløbet kontaktes de flere gange på sms eller telefon. En gang om ugen ses de med deres tidligere psykolog/primærpædagog.

De modtager lommepenge under hovedforløbet, da de endnu ikke har praktikplads. Dertil kommer, at der tages kontakt til faglærere og uddannelsesvejledere, så relevante problematikker kan adresseres, efterhånden som de dukker op. Hvis der opstår noget akut, er der altid mulighed for at kontakte psykologen på telefon uanset tidspunktet.

Status på nuværende tidspunkt er, at alle fire elever stadig er under uddannelse, og de er ved at skrive ansøgninger til læreplads. Perspektivet er rigtigt godt, fordi eleverne giver udtryk for tryghed ved ordningen og har fundet sig til rette i en sammenhæng, som er meget anderledes, end den de er vant til. Projektet har en forventet varighed på et år, hvor målet med arbejdet er, at gøre eleverne uafhængige af den støtte, som de får nu.

Hvis projektet viser sig succesfuldt, vil Behandlingsskolerne muligvis påbegynde en kvalitativ undersøgelse, som kan skabe evidens for, at efterværn kan have en afgørende betydning i den fase, hvor eleverne overgår til det normale uddannelsessystem.

Vi ser frem til at følge vores elever tæt i en svær overgang til det normale uddannelsessystem.