Pilely Gård klarer sig flot i tilsynsrapport fra Holbæk kommune

Holbæk Kommune har gennemført det lovpligtige tilsyn med Pilely Gård. De tilsynsførende var med en hel skoledag og kunne observere børnenes hverdag på Pilely Gård.

  • Rapporten konkluderer at Pilely Gård står mål med den undervisning man finder i folkeskolen.
  • Registrering af magtanvendelser er gennemarbejdet og detaljeret i deres indberetning.
  • Undervisere er kompetente og vidende, og der er en god arbejdsom stemning i klasselokalet.
  • Personalet formår at fastholde en god og tæt relation til eleverne, og klarer på bedste vis at fange elevernes interesse og opmærksomhed, samt at bringe elevernes viden på banen i forhold til undervisningens emner.

Hele tilsynsrapporten kan læses her