cross

LEGO-baseret terapi

Vi har kigget ud i verden for at blive inspireret til alt det gode behandlingsarbejde, vi gør, og vi er faldet over en metode, som, vi tænker, kan være både relevant og motiverende for en stor del af vores målgruppe – nemlig LEGO-baseret terapi.

LEGO-baseret terapi er udviklet til børn med autisme for at træne deres sociale kompetencer. Tanken er, at eleverne via struktureret, voksenmoduleret LEGO-byggeri i fællesskab med jævnaldrende udvikler deres sociale kompetencer. Det er velafprøvet i forhold til autisme – med gode resultater – men endnu ikke afprøvet i forhold til børn med ADHD. Vi har sat os for at prøve konceptet af i grupper af elever med autisme som primær diagnose og i grupper af elever med ADHD som primær diagnose.

Metoden er bygget sådan op, at der i hver gruppe er tre roller: En ingeniør, en leverandør og en bygger. Ideen er, at hver rolle har visse opgaver, som denne skal udføre og således visse ting, som den skal lade andre om. Dermed skabes behovet for interaktion og samarbejde omkring bygningen af LEGO-modellen. Elevernes naturlige interesse for LEGO gør, at de i højere grad er motiveret for at træne evner som for eksempel at hæmme impulser, at lytte til andre, at bruge sine ord, at vente på tur, at lytte til instruktioner, at være fleksibel og at holde fokus. Det er alle evner, der er med til at udvikle deres sociale kompetencer.

Voksenrollen består i at facilitere elevernes samarbejde og lægge problemløsningen tilbage til gruppen på et niveau, der er udviklende for gruppen. Udover deres interesse for at bygge LEGO og det at være med i bygge-klubben motiveres eleverne af de voksnes ros, belønning og diplomer.

I første omgang vil vi fra vinterferien 2020 og 12 uger frem, køre et pilotprojekt med fire grupper af tre elever fordelt på to bygge-klubber. Grupperne er på nuværende tidspunkt sat. Forældre, hvis børn er med, vil derfor vide det, hvis deres barn skal deltage i en af grupperne.

Den 15. januar 2020 uddannede vi tre pædagoger og en lærer i metoden, og vi ser nu alle frem til at komme i gang med den LEGO-baserede gruppebehandling i uge 8.

Ydermere er vi spændt på, hvilke erfaringer vi danner os med anvendelsen af metoden til vores målgruppe i vores rammer. Og hvis det har den effekt, som vi håber på, ser vi frem til at brede metoden yderligere ud og tilbyde den til flere elever, som en del af deres øvrige behandling her hos os.