Hvad kan man lære af e-sport?

I november løber den årlige e-sportsturnering for dagbehandlingsskoler af stablen i København. Det er Behandlingsskolerne, der står bag, i samarbejde med HYDR e-sport og Logitech.

Den store e-sportsturnering er en festlig dag, som de fleste deltagere har set frem til. For turneringen skaber nogle trygge rammer, hvor eleverne, som alle har særlige behov, kan dyste mod andre hold i computerspil og få nogle gode oplevelser med skolekammerater.

 

​E-sport som valgfag

Mange af Behandlingsskolernes skoler tilbyder e-sport som valgfag. Og det med at bruge elevers interesse for e–sport som motivation for at deltage i undervisning har været en god ide. Skolekonsulent Kaspar Dalsgaard fortæller:

– ”Der kommer mange gode ting ud af at dykke ned i et interessefelt for eleverne. Helt specifikt får vi arbejdet med at styrke elevernes færdigheder indenfor problemløsning, teoridannelse, sprogtilegnelse, kreativ tænkning og kommunikation. Det kommer blandt andet til udtryk i fagene matematik og engelsk, hvor vi også arbejder motiveret med specifikke mål.”, siger Kaspar.

Han fortæller, at også skærpet opmærksomhed, planlægning og holdstrategi er på programmet:

-”E-sport kræver utrolig meget koncentration og øvelse, hvis man skal blive rigtig god. Man er nødt til at kunne bevare fokus, lægge strategier og planlægge, hvad man som hold skal gøre. Færdigheder, der ellers kan være udfordrende for mange af vores elever – og som derfor er gode at øve”, siger Kaspar.

 

Et socialt fællesskab

Der er mange holdninger til, om det er godt eller skidt, at børn og unge bruger tid på e-sport. Men i de senere år er der lavet flere undersøgelser om børn og online-spil, som også fremhæver de positive aspekter. Fx ser det ud til, at gaming ikke virker socialt isolerende, som det ellers ofte får skudt i skoene. Tværtimod kan det skabe stærke sociale fællesskaber, hvor man er sammen med andre med samme interesse som en selv. Man får mulighed for at øve sociale spilleregler med ligesindede, og har man – som flere af elever i denne turnering – svært ved den sociale interaktion i virkeligheden, kan gaming medvirke til, at man føler sig mindre alene.

Skolekonsulent Kaspar Dalsgaard fortæller, hvordan et af målene med e-sportsturneringen blandt andet er at styrke elevernes sociale færdigheder i en struktureret ramme.

-”Eleverne får mulighed for i trygge rammer at øve samarbejde, at give plads til hinanden og at være en del af et fællesskab, hvor alle spiller en vigtig rolle. For at spille godt, skal man spille godt sammen”, afslutter Kaspar.