Vores dagskoler har fået egne hjemmesider

Behandlingsskolernes syv dagskoler for børn og unge fra 0.-10. klasse har nu fået hver deres egen hjemmeside. Det betyder, at du nu kan gå direkte ind på den af dagskolernes hjemmeside, som du søger information om eller kontaktinformation på.

Barometeret

Barometeret er Behandlingsskolernes nyeste dagskole, og er et skoletilbud for børn fra 0 – 10 klasse. Børnene her har ofte autisme og andre psykiske diagnoser, hvorfor vi på Barometeret fokuserer på at skabe og opretholde et roligt og struktureret miljø. Klasserne hos Barometeret består kun af 1 til 4 børn, og i stedet for at sammensætte klasserne ud fra alder, sammensætter vi her klasserne ud fra et fagligt, socialt og psykisk niveau. På den måde bestræber vi os altid på at få det optimale ud af hver enkelt barns potentiale.

Find Barometerets egen hjemmeside her: www.barometeret.dk

Fyrtårnet

Fyrtårnet har mere end 10 år på bagen som dagskole under Behandlingsskolerne, og er et af de mest populære behandlingstilbud til børn og unge med tre- fire psykiske diagnoser samtidig. De fleste af eleverne på Fyrtårnet har autisme, og nogle har også ADHD eller er introverte med angst. Denne type psykiske diagnoser kræver både en stor indsats fra Fyrtårnets ansatte, børnene selv og fra forældrene. På Fyrtårnet arbejdes der med individuelle udviklingsplaner, men gældende for alle er det aktive arbejde med dyr i undervisningen, for eksempel er ridning og svømning en fast del af hverdagen.

Find Fyrtårnets egen hjemmeside her: www.fyrtaarnet.dk

Karlsvognen

Karlsvognen er Behandlingsskolernes svar på en almindelig folkeskole med et skoleskema, der strukturerer elevernes dag. Eleverne på Karlsvognen er mellem 6 og 17 år og er fordelt på 4 klasser, hvor der er 8 børn i hver klasse. Eleverne her er oftest diagnosticeret med autisme, ADHD, OCD eller angst, hvorfor der på Karlsvognen ikke kun er fokus på den faglige undervisning, men også på alternativ undervisning i form af for eksempel billedkunst, sløjd, håndarbejde eller madlavning. Derudover undervises Karlsvognens elever også i sociale fag med deres faste kontaktpædagog, hvilket hjælper dem med deres sociale og adfærdsmæssige udfordringer.

Find Karlsvognens egen hjemmeside her: www.skolen-karlsvognen.dk

Pilely Gård

Pilely Gård er Behandlingsskolernes dagskole for drenge mellem 8 og 17 år med ADHD. Her lægger vi meget vægt på fællesskabet mellem drengene på trods af aldersforskellene. Netop derfor er alle Pilely Gårds drenge på samme hold, hvor de laver en masse ting sammen. Undervisningen på Pilely Gård er opdelt i ”almindelige” fag som dansk og matematik og temafag, som for eksempel kan være arbejde på værkstedet eller i cykelværkstedet. Der er også ugentlige orienteringsløb i skoven eller andre former for idræt, og en gang om måneden tager alle Pilely Gårds elever på en faglig tur ud af huset.

Find Pilely Gårds egen hjemmeside her: www.pilelygaard.dk

Pilen

Ligesom Pilely Gård er Pilen også en af Behandlingsskolernes dagskoler for børn med ADHD. Dagskolen Pilen åbnede i 2013 og er et undervisnings- og behandlingstilbud for drenge fra 0 – 5 klasse. På Pilen arbejdes der ud fra samme principper som på Pilely Gård, og der er både et tæt samarbejde med Pilely Gårds pædagoger og undervisere samt med Behandlingscenterets læger, sygeplejersker, psykologer og psykiatere. Målet med undervisningen på Pilen er, at give børnene forskellige redskaber, så de bedre kan blive forstået af deres omverden.

Find Pilens egen hjemmeside her: www.skolen-pilen.dk

Kompasset

Dagskolen Kompasset er en af Behandlingsskolernes mest succesfulde undervisnings og behandlingstilbud, og har siden 2008 skabt flotte resultater for deres elever både fagligt og socialt. Kompasset er for børn og unde fra 0. til 10. klasse med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD, autisme eller Tourettes syndrom.

På Kompasset arbejdes der tæt sammen med elevernes forældre, og et af fokuspunkterne er, at få elevernes hjemmeliv til at fungere bedst muligt. Netop derfor udarbejdes der en individuel plan for hvert barn, så vi er sikre på at barnet udvikler sig bedst muligt både fagligt og socialt.

Find Kompassets egen hjemmeside her: www.kompasset.dk

Polaris

Polaris er Behandlingsskolernes dagskole for børn og unge med svære psykiske lidelser som ustabil personlighedsstruktur, OCD, angsttilstande, spiseforstyrrelser eller selvskadende adfærd. Eleverne på Polaris er mellem 12 og 17 år, og har typisk problemer med at blive forstået af voksne, hvilket kan gøre hverdagen endnu sværere. Sammen med eleverne på Polaris arbejder vi hver dag for at ruste dem til den ”almindelige” verden, hvilket vi gør ved at stille store krav, udfordrer dem og støtte dem. Essentielt for undervisningen på Polaris er arbejdet med tillid og kommunikation, hvilket ruster dem til utrygge situationer.

Find Polaris egen hjemmeside her: www.skolen-polaris.dk

Hold dig også opdateret om behandlingsskolerne på vores blog: www.behandlingsskolerne.wordpress.com