Direktion

Christopher Moyell Juul

Adm. direktør
Cand. merc, psykolog

christopher@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Mads-Frederik Damgaard

Forskningschef
Aut. Psykolog, specialist i psykoterapi, lærer, pædagog

Mads-Frederik@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90
22 80 38 70

Kenneth Engstrøm

Direktør
Økonom, Cand.scient.adm.

kenneth@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90
29 60 98 42

Iben Friis-Hansen

Visitationschef

iben@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90
51 15 24 17

Gitte Saouma

Chef for Ungdomsuddannelser og Døgntilbud
Pædagog, Diplom i ledelse

Gittes@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90
29 13 58 27

Tine Vastring

Behandlingschef
Aut. Psykolog

tinev@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90
27 11 04 96

Søren Olsen

Chef for forretningsudvikling
Pædagog, DIP, PBA, Cand.mag.pæd.psych

steener@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90
50 27 66 55

Signe Flindt

Skolechef
Lærer, DIP, Psykoterapeut

signef@behandlingsskolerne.dk
28 91 08 83

Mette Carlseng

Behandlingscenterchef
Sundhedsplejerske

mettec@behandlingsskolerne.dk
23 42 40 22

Kristian Ibsen

Økonomichef

kristiani@behandlingsskolerne.dk
42 36 89 81

Klyngeledere for behandling

Tobias Karnøe

ADHD-klyngen
Aut. Psykolog

tobiask@behandlingsskolerne.dk
60 40 69 46

Mads Klemmensen

Klyngen for personlighedsforstyrrelser
Aut. Psykolog, specialist i klinisk børnepsykologi

madsk@behandlingsskolerne.dk
28 86 28 90

Mette Carlseng

Behandlingscenterchef
Sundhedsplejerske

mettec@behandlingsskolerne.dk
23 42 40 22

Maiken Ziebell

Leder af Enhed for Skolevægring – Vendepunktet
Cand.mag. i psykologi samt sundhedsfremme og sundhedsstrategier

maikenz@behandlingsskolerne.dk
60 15 68 51

Mathilde Sandager

Autisme-klyngen
Aut. Psykolog

mathildes@behandlingsskolerne.dk
27 87 19 70

Psykologer

Francesco Franchi

Psykolog – Chrysalis Billund

francesco@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Merete Nørøxe

Aut. Psykolog – Barometeret

mereten@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Julie Noack Skærbæk

Aut. Psykolog og specialist i psykoterapi, børn – Fortuna

juliens@behandlingsskolerne.dk
27 14 90 38

Lena Koldtoft Hilleman

Aut. Psykolog, specialist i neuropsykologi – Ledende psykolog, Fortuna

lenakh@behandlingsskolerne.dk
26 23 60 46

Johanne Kolstrup Zederkof

Psykolog – Fortuna

johannekz@behandlingsskolerne.dk
20 21 18 92

Mia Marqvard Sørensen

Psykolog – Fortuna

mias@behandlingsskolerne.dk
24 84 75 54

Nina Jensen

Aut. Psykolog – Fyrtårnet Vanløse

ninaj@behandlingsskolerne.dk
61 24 45 36

Simone Johansen

Psykolog – Fyrtårnet Vanløse

Maria Fuhrman

Aut. Psykolog – Karlsvognen

mariaf@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Lise Møbjerg Sørensen

Aut. Psykolog – Kompasset

lises@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Silke Mathilde Rosenørn

Psykolog – Karlsvognen

silker@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Violaine Plancherel

Aut. Psykolog – Karlsvognen

violaine@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Tine Andersen

Psykolog – Kompasset

tinea@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Andreas Berggren

Psykolog – Kompasset

aberggren@behandlingsskolerne.dk
26 43 33 90

Lærke Nørgaard Fox Maule

Aut. Psykolog – Kompasset (barsel)

laerken@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Priscilla Oehlensläger

Aut. Psykolog – Pilen

pricillao@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Elise Meyn Ung

Psykolog – Pilen

elisemu@behandlingsskolerne.dk

Kirsten Hylander

Psykolog – Pilen

kirstenh@behandlingsskolerne.dk

Camilla Thomsen

Psykolog – Pilely Gård (barsel)

camillat@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Sara Amalie O’Toole Thommesse

Psykolog – Tag Fat

saraott@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Anam Nowdrapour

Psykolog – Polaris

anam@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Lærke Ammitzbøl Bogh

Psykolog – Polaris

laerkebogh@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Thea Ulstrup

Psykolog – Vendepunktet & Polaris

thea@behandlingsskolerne.dk
27634706

Karoline Mathiasen

Psykolog – Vendepunktet

karolinem@behandlingsskolerne.dk
26 43 35 40

Marie Louise Bruun Hansen

Psykolog – Vendepunktet

marielbh@behandlingsskolerne.dk
27 29 53 97

Vibeke Amdrup

Aut. Psykolog – Ledende psykolog, Behandlingsskolerne Stenløse

vibekea@behandlingsskolerne.dk
25 73 27 32

Ditte Ellebæk Larsen

Psykolog – Behandlingsskolerne Stenløse

ditteel@behandlingsskolerne.dk

Kate Lindqvist

Psykolog – Behandlingsskolerne Stenløse

Læger og psykiater

Anne Overgaard Pedersen

Børne- og ungdomspsykiater

anneo@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Ole Sylvester Jørgensen

Børne- og ungdomspsykiater

olesj@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Tim Kristensen

Børnelæge

timk@behandlingsskolerne.dk
32 96 04 90

Skoleledere

Trine Christensen

Barometeret

trinec@behandlingsskolerne.dk
53 37 82 56

Gitte Saouma

Katholt – botilbud

gittes@behandlingsskolerne.dk
29 13 58 27

Sara Aagaard

Fyrtårnet Stenløse

saraa@behandlingsskolerne.dk
28 78 54 84

Mohammad Al-Shamri

Fyrtårnet – Dagbehandlingsskole

mohammada@behandlingsskolerne.dk
28 97 42 58

Mette Buchard

Karlsvognen – Dagbehandlingsskole

mette@behandlingsskolerne.dk
23 42 55 93

Helle Vejby Nielsen

Kompasset – Dagbehandlingsskole

hellevn@behandlingsskolerne.dk
28 68 49 86

Therese Ibsen-Bjerget

Marianelund – STU, bo- og aktivitetstilbud

theresei@behandlingsskolerne.dk
20 23 56 65

Pia Klint

Pilely Gård – Dagbehandlingsskole
Aut. Psykolog

piak@behandlingsskolerne.dk
20 24 33 88

Peggy Rox

Polaris Vanløse – Dagbehandlingsskole

peggyr@behandlingsskolerne.dk
60 15 43 72

Katja Maria Pakalski

Tag Fat – Pædagogisk rehabilitering/STU

katjaP@behandlingsskolerne.dk
26 23 99 12

Tobias Andersen

Pilen – Dagbehandlingsskole

tobiasf@behandlingsskolerne.dk
27 62 72 48

Bettina Ziegler

Behandlingsskolerne Billund

bettinaz@behandlingsskolerne.dk
51 89 83 76

Sundhedsplejersker

Dorthe Wermus

Sundhedsplejerske

dorthew@behandlingsskolerne.dk
23 42 73 54

Sygeplejersker

Berit Bjerregaard Kriger

Sygeplejerske, klinisk vejleder

beritk@behandlingsskolerne.dk
28 86 28 92

Søs Føhns Bredahl

Sygeplejerske

sosf@behandlingsskolerne.dk
51 50 13 87