Information om Corona

Behandlingsskolerne følger ministeriets anvisninger og åbner gradvist og kontrolleret op igen

Alle forældre og omsorgspersoner er informeret om, at vi som dagbehandlingsskole åbner skolerne op for alle klassetrin, og at eleverne derfor skal i skole igen.

Tirsdag d. 14. åbnede vi op for alle de elever, der inden ferien tilmeldte sig nødpasning. Torsdag d. 16. åbnede vi op for samtlige elever. Vi tilbyder eleverne at møde ind kl. 09.15 og afslutte skoledagene kl. 14.15 for at undgå, at de skal være i transport i myldretiden. Ved øget behov for pasning tilbyder vi eleverne at møde ind i vores almindelige åbningstid.

Genåbningen sker på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledninger, herunder iværksættelse af særligt skærpede forholdsregler for fortsat at forebygge smittespredning af COVID-19. Se nedenstående retningslinjer og vejledninger, som er dem, vi arbejder efter.

I tilfælde af yderligere spørgsmål kontakt venligst den relevante skoleleder.

 

Retningslinjer og vejledninger: