VENDEPUNKTET

Vi ved, at flere unge elever får skolevægring og har brug for en ekstraordinær og fokuseret indsats, for at komme tilbage i skole. Behandlingsskolerne har derfor etableret en enhed, der tager sig af de børnesager, hvor eleverne oplever skolevægring med udtalt fravær over kortere eller længere perioder. Det kan både være nye elever og elever, der allerede er indskrevet på Behandlingsskolerne.

Hos Vendepunktet skelner vi mellem to forskellige elevsager.

 1. De elever, der ved indskrivningen ikke har haft skolegang i mere end 6 måneder og/eller som har isoleret sig i hjemmet, kan fra start blive koblet til Vendepunktet. For denne målgruppe tilbyder vi et intensivt og individualiseret forløb, hvor familiebehandling bl.a. er en del af indsatsen.
 1. For de elever, der i kortere perioder mindre end 6 måneder har udtalt fravær, kan Vendepunktet bistå med relationsarbejde i hjemmet og/eller udenfor hjemmet.

For begge målgrupper, gør det sig gældende, at vi har fokus på det positive relationsdannende arbejde med eleven. Nogle elever vil profitere af ikke at møde krav om at følge fuldt skema gennem en længere periode. Andre elever har behov for slet ikke at have undervisning i en periode for kunne opnå den trivsel, som er nødvendig for at kunne genoptage et skoleforløb.

Et forløb hos Vendepunktet er berammet til min. tre måneder, hvor vi evaluerer hver måned for de mål som er sat for eleven. Det primære mål for de elever der er tilknyttet Vendepunktet er, at eleven (igen) kommer regelmæssigt i skole. Udover det primære mål, er det også et mål, at vi i højere og højere grad kan slippe eleven. Det må dog forventes, at der er elever, vi aldrig helt slipper.

Grundpakke 1

For elever der har haft fraværsproblematikker i mindre end 6 måneder

Eleverne skal som udgangspunkt tilbage i den samme skole

Forventning til tidsramme: 3-6 måneder

Min. 3 måneder

Tilbud elev:

 • Relationsarbejde/samtaler
 • Fysiske kontakter med hjemmet 2-3 kontakter pr uge eller 8 timer pr. uge
 • Tilbud om elevsamtaleforløb med psykolog, 1-2 gange pr. måned. Psykologen laver overdragelse til skolepsykolog i forbindelse med opstart på skole

Indsats:

 • Eksponering/socialisering
 • Praktisk hjælp/aflastning
 • Besøg på skolen
 • 1-2 uger med fysisk tilstedeværelse på skolen op til 12 timer pr. uge
 • Opfølgning efter afslutning, telefonisk efter 1, 3 og 6 måneder
 • Behandlingsskolerne støtter familien i at indhente en lægefaglig vurdering af elevens evne til at modtage undervisning i hjemmet

Tilbud forældre:

 • Familiebehandling, psykoedukation/vejledning til familie (1 møde pr. måned)
 • Tilbud om deltagelse på netværksmøder samt telefon vejledning
 • Adgang til Behandlingsskolernes 24 timers døgntelefon med psykologisk rådgivning

Tilbud skole og kommune:

 1. Psykologiske anbefalinger og statusskrivelse ift. elev, socialt samspil og håndtering af udfordringer
 2. Opstartsplan på skole
 3. Undervisning og pædagogiske anbefalinger baseret på elevens profil og udvikling
 • Supervision og vejledning til skoleleder, lærer o.a. der er i kontakt med eleven på skolen.    

Grundpakke 2

For elever der har skolevægring og/eller isolerer sig i hjemmet, dvs. længere end 6 måneder uden skolegang.

For nye elever og eksterne elever hvor skoleskift kan overvejes

Forventning til tidsramme: 5-9 måneder

Min. 3 måneder

Tilbud elev:

 • Relationsarbejde/samtaler
 • Fysiske kontakter med hjemmet 2-5 kontakter pr. uge eller 12 timer pr. uge
 • Helbredsundersøgelse og opfølgning
 • Læsetest hos Behandlingsskolerne
 • Elevsamtaleforløb med psykolog, 1-2 gange pr. måned. Psykologen laver overdragelse til skolepsykolog i forbindelse med opstart på skole

Indsats:

 • Eksponering/socialisering
 • Praktisk hjælp/aflastning
 • Besøg på skolen
 • Fokus på indslusning
 • Virtual reality som metode til at skabe en god overgang fra hjem til skole
 • 1-2 uger med fysisk tilstedeværelse på skolen op til 12 timer pr. uge
 • Opfølgning efter afslutning, telefonisk efter 1, 3 og 6 måneder
 • Behandlingsskolerne støtter familien i at indhente en lægefaglig vurdering af elevens evne til at modtage undervisning i hjemmet

Tilbud forældre:

 • Familiebehandling, psykoedukation/vejledning til familie (1 møde hver 14. dag)
 • Tilbud om deltagelse på netværksmøder samt telefon vejledning
 • Adgang til Behandlingsskolernes 24 timers døgntelefon med psykologisk rådgivning

Tilbud skole og kommune:

 1. Psykologiske anbefalinger og statusskrivelse ift. elev, socialt samspil og håndtering af udfordringer
 2. Vurdering af elevens faglige niveau ved læsetest
 3. Sundhedsprofil ved helbredsundersøgelse (ved accept fra forældre)
 4. Vurdering af om eksisterende skoletilbud stadig er relevant for eleven
 5. Indslusningsplan på ny- eller eksisterende skole
 6. Undervisning og pædagogiske anbefalinger baseret på elevens profil og udvikling
 • Supervision og vejledning til skoleleder, lærer o.a. der er i kontakt med eleven på skolen.

KONTAKT

Leder: Maiken Ziebell

Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hoved nummer: 32 96 04 90
Mobil: 60 15 68 51

maikenz@behandlingsskolerne.dk


For visitation kontakt:

Visitationschef: Iben Friis-Hansen

Linde Allé 53
2720 Vanløse
Hoved nummer: 32 96 04 90
Mobil: 51 15 24 17

Ibenf@behandlingsskolerne.dk