UDREDNINGSENHED

Psykologisk undersøgelse og psykiatrisk udredning

Behandlingsskolerne har egen udredningsenhed, der varetager interne og eksterne udredninger af psykologisk og børnepsykiatrisk art. Derudover omsættes børnepsykiatriske udredninger foretaget af børnepsykiatriske afdelinger til behandlingsmæssig og pædagogisk praksis.

priscilla-du-preez-F9DFuJoS9EU-unsplash

En intern udredning kan komme på tale, når en elev ikke tidligere er udredt, eller der er behov for en supplerende udredning eller revurdering. En intern udredning bliver altid aftalt med sagsbehandler og forældre før den igangsættes.
Ved udredning udarbejdes en rapport, der kan danne grundlag for videre behandling hos psykolog og/eller børne- og ungdomspsykiater eller specialpædagogiske tiltag. En udredning kan planlægges i samarbejde med PPR-psykologen og udføres af os, mens den efterfølgende psykolograpport samt testresultater udleveres til PPR-psykologen.

Vi har tilknyttet psykologer med erfaring i børne- og ungdomspsykiatri samt erfarne børne-og ungdomspsykiatere. Vi udreder bl.a. for autismespektrumforstyrrelse, ADHD/ADD, adfærdsforstyrrelse, angst, OCD, depression, Tourettes Syndrom, kognitive forstyrrelser, sprogforstyrrelser, personlighedsfunktion, spiseforstyrrelser og emotionelle vanskeligheder.

Deludredninger sikrer, at vi hele tiden arbejder målrettet, effektivt og helhedsorienteret med alle elevens udfordringer. Interne udredninger giver mulighed for tætte observationer i miljøet – i undervisning, ved miljøterapeutiske aktiviteter, under transport, måltider mv. Vi kan hurtigt få informationer fra det pædagogiske personale i form af strukturerede spørgeskemaer, skolebeskrivelser og interview. Udredningspsykologen kan så bidrage med forslag til indsatser, yderligere oplysninger om udredningsresultatet, supplerende undersøgelse osv. En intern udredning kan føre til, at der sættes nye behandlingsmål.

IMG_7134