SUNDHEDSFAGLIG ENHED

Sundhedsfaglige undersøgelser og behandling

På Behandlingsskolerne ser vi den sundhedsfaglige behandling som en integreret del af den samlede behandlingsindsats. Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, har fokus på elevernes fysik, og arbejder målrettet på at fremme elevernes sundhed og forebygge somatiske gener. I behandlingen vægter vi at klæde eleverne på til at træffe gode og sunde valg fremadrettet, og at øge kropsbevidsthed og tryghed ved egen krop. Desuden er vi opmærksomme på eventuelle somatiske lidelser, der kræver løbende behandling eller visitation til andre speciallæger.

I den sundhedsfaglige enhed er der tilknyttet sundhedsplejersker, sygeplejersker og en børnelæge.

IMG_7095

Som et led i vores sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats ses eleverne en gang årligt af sundhedsplejerskerne til en helbredsundersøgelse. Her foretager vi en grundig gennemgang af elevens fysik, herunder syns- og høreprøve samt motoriske tests, og sammenligner med resultaterne fra året før. Skolernes syge- og sundhedsplejersker tilrettelægger de sundhedsfaglige behandlingsforløb på baggrund af helbredsundersøgelsens resultater. Sundhedsfaglige forløb kan foregå individuelt eller i grupper og omhandle emner som hygiejne, kost, motion, søvnproblemer, seksualitet, rusmidler, motoriske vanskeligheder, encoprese problematikker, angst for tandlæger, blodtryksmåling eller blodprøvetagning.

Behandlingsskolerne sundhedsfaglige personale samarbejder også med forældrene og støtter for eksempel forældrene i:

  • At barnet går til regelmæssig tandlægekontrol
  • At barnet har fulgt sit vaccinationsprogram
  • At barnet modtager den anbefalede behandling mod en kronisk somatisk lidelse.
  • At barnet møder op til eventuelle kontroller hos speciallæger eller hospitaler
  • At barnet overholder tider hos egen læge
  • At barnet får taget de nødvendige blodprøver

For at sikre en optimal behandling eller støtte af eleven, kræver det et tæt samarbejde mellem forældrene og skolens personale, og derudover en hyppig opfølgning og en oplæring af det pædagogiske personale, hvis der er behov for dette.

Sundhedspersonalets daglige kontakt med eleven er med til at sikre et trygt behandlingsmiljø, for både eleven og forældrene.

Det sundhedsfaglige personale har et særligt fokus på elever, som er sat i medicinsk behandling i Behandlingsskolernes regi, og observerer nøje virkninger og bivirkninger. Sygeplejerskerne opsøger selv eleverne, og de oplærer det pædagogiske personale i hvilke bivirkninger, de skal være opmærksomme på.

Har et barn været indlagt eller følges i et forløb i somatisk eller psykiatrisk hospitalsregi er det sygeplejerskens opgave at sikre at alle oplysninger i forbindelse hermed kommer i Behandlingsskolens hænder. Er der særlige ordinationer eller anden behandlingsform, som er iværksat, er det sygeplejerskens opgave at sørge for, at disse udføres hjemme såvel som på skolen. Kræver behandlingen eventuelt særlige hjælpemidler, som særlige stole, benskinner, briller og høreapparater, sikrer sygeplejersken at disse kommer i hus. Om nødvendigt kan Behandlingsskolerne dække omkostningerne. 

Vi arbejder med sanseintegrationstræning både i undervisningen og i pauserne. Flere af eleverne er sanseforstyrrede, og har brug for at blive stimuleret i hele sanseapparatet herunder den vestibulære sans, den taktile sans, høre-, syns- og lugtesansen.

Nogle elever stimuleres ved at gynge, hoppe, kravle, bliver børstet eller får stimuleret deres syn og hørelse gennem små filmsektioner.  For alle eleverne, er der udvidet fokus på motorisk træning – både ved at komme i svømmehal, sportshal og til fitness for de lidt større elever. Vi har i samarbejde med Idrætsakademiet, fået udarbejdet konkrete motoriske træningsøvelser, der er differentieret og målrettet vores elevgruppe. Forløbende er lavet som billedserier, så det er nemt for både personale og elever at indgå i. I de enkelte øvelser er der fokus på både motorik og diagnostik.

IMG_7158-2