PSYKIATRISK AMBULATORIUM

Børn unge med multiple psykiatriske diagnoser får mange gange i kortere eller længere tid ordineret medicin. Cirka en tredjedel af Behandlingsskolernes elever er tilknyttet Behandlingsskolernes eget Psykiatriske Ambulatorium og af disse er ca. to-tredjedele behandlet af skolernes egne børne- og ungdomspsykiatere. Behandlingsskolerne retter sig altid efter anbefalinger fra hospitalsvæsnet/psykiatrien, og indgår altid i et konstruktivt samarbejde. Hvis der opstår usikkerhed om en kompleks medicinsk behandling, kontakter vi altid Region Hovedstaden, psykiatri for at indgå et samarbejde – eller vi henviser til Region Hovedstaden. 
Hver enkelt elevs medicinske behandling vurderes ved en konsultation med en børne- og ungdomspsykiater og/eller en sygeplejerske, hvor forældre/elev, kontaktpædagog/lærer og behandlingsansvarlig psykolog deltager. Konsultationerne foregår minimum hver 3. måned eller hyppigere ved behov, og fordelen ved at være knyttet til skolernes eget ambulatorium er det daglige fokus på eleven, og det tætte tværfaglige samarbejde samt den løbende og hurtig justering og evaluering af den medicinske behandling. Sygeplejerskernes observationer og kendskab til medicinsk behandling sikrer en rettidig indgriben ved bivirkninger og at psykiatriske symptomer ikke forveksles med somatiske symptomer.

IMG_7158-2
Behandlingsskolerne

Når der iværksættes eller ændres en medicinsk behandling fra psykiaters side, så informeres forældre og elev om virkning samt bivirkning, ligesom skolen informeres, så de ved, hvad de skal holde øje med. Alle elever i medicinsk behandling følges efter Sundhedsstyrelsens forskrifter herunder måling af højde, vægt, puls og blodtryk mindst hver 3 måned.

Ligeledes følges de elever, der er i antipsykotisk behandling eller i behandling med døgndækkende ADHD medicin med de anbefalede blodprøver og EKG.

Ved akut forværring af allerede kendte børne- og ungdomspsykiatriske problematikker, eller bekymring for nye problematikker hos den enkelte elev, foretager vores børne- og ungdomspsykiater en akut vurdering. Vurderingen sker enten ved en konsultation på skolen eller ved et hjemmebesøg ofte suppleret med en observation af eleven i klassen sammenholdt med observationer fra det tværfaglige team og forældrene.

Forældre og elev har mellem de planlagte konsultationer hos børne- og ungdomspsykiater altid mulighed for at kontakte den børne- og ungdomspsykiatriske sygeplejerske enten på sms, telefon eller på mail.

KONTAKTPERSONER

Mette Carlseng Lersø Parkallé 109
2100 København Ø
Hoved nummer: 32 96 04 90
Mobil: 23424022
mettec@behandlingsskolerne.dk

Koordinator for Ambulatoriet:

Sygeplejerske Søs Føhns Bredahl

Mobil: 51501387
sosf@behandlingsskolerne.dk