PSYKIATRISK AMBULATORIUM

Børn og unge med multiple psykiatriske diagnoser får ofte ordineret medicin i kortere eller længere tid. Cirka en tredjedel af Behandlingsskolernes elever er tilknyttet Behandlingsskolernes eget Psykiatriske Ambulatorium og af disse er ca. to tredjedele behandlet af skolernes egne børne- og ungdomspsykiatere. Behandlingsskolerne retter sig altid efter anbefalinger fra hospitalsvæsnet og psykiatrien, og indgår altid i et konstruktivt samarbejde. Hvis der opstår usikkerhed om en kompleks medicinsk behandling, kontakter vi altid Region Hovedstadens psykiatri for at indgå et samarbejde – eller vi henviser til Region Hovedstaden. 
Hver enkelt elevs medicinske behandling vurderes ved en konsultation med en børne- og ungdomspsykiater og/eller en sygeplejerske, hvor forældre/elev, kontaktpædagog/lærer og behandlingsansvarlig psykolog deltager. Konsultationerne foregår minimum hver tredje måned eller hyppigere ved behov. Fordelen ved at være knyttet til skolernes eget ambulatorium er, at der er et dagligt fokus på eleven, tæt tværfagligt samarbejde samt løbende og hurtig justering og evaluering af den medicinske behandling. Sygeplejerskernes observationer og kendskab til medicinsk behandling sikrer en rettidig indgriben ved bivirkninger, og at psykiatriske symptomer ikke forveksles med somatiske symptomer.

IMG_7110-2
Behandlingsskolerne

Når der iværksættes eller ændres en medicinsk behandling fra psykiaters side, informerer vi forældre og elev om virkning og bivirkning, ligesom skolen informeres, så de ved, hvad de skal holde øje med. Alle elever i medicinsk behandling følges efter Sundhedsstyrelsens forskrifter herunder måling af højde, vægt, puls og blodtryk mindst hver tredje måned.

Ligeledes følges de elever, der er i antipsykotisk behandling eller i behandling med døgndækkende ADHD medicin med de anbefalede blodprøver og EKG.

Ved akut forværring af allerede kendte børne- og ungdomspsykiatriske problematikker, eller bekymring for nye problematikker hos den enkelte elev, foretager vores børne- og ungdomspsykiater en akut vurdering. Vurderingen sker enten ved en konsultation på skolen eller ved et hjemmebesøg ofte suppleret med en observation af eleven i klassen sammenholdt med observationer fra det tværfaglige team og forældrene.

Forældre og elev har mellem de planlagte konsultationer hos børne- og ungdomspsykiater altid mulighed for at kontakte den børne- og ungdomspsykiatriske sygeplejerske enten på sms, telefon eller på mail.