EKSTERNE TILLÆGSYDELSER

Behandlingsskolernes Behandlingscenter tilbyder også opgaver til elever og familier, der ikke i forvejen er tilknyttet Behandlingsskolerne.

Da Behandlingsskolerne er et privatejet firma, kan du henvende dig direkte til os, både som privatperson og som firma/sagsbehandler.

Ydelser ved Specialpsykolog

  • Supervision til pleje- og aflastningsfamilier med børn med diagnoser
  • Psykoedukation og supervision til fagpersoner (lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer) efter nærmere aftale.
  • Kognitive samtaleforløb til unge med OCD/angst, intellektuel funktionsnedsættelse og autismespektrumforstyrrelser.
blyant

Ydelser ved erfaren somatisk og/eller psykiatrisk syge-eller sundhedsplejerske

  • Behandlingsforløb ved sygeplejerske på Behandlingsskolerne fx ift. seksualitet, hygiejne, kost og motion. Der aftales opstartssamtale, hvor der tages stilling til, hvad der skal til, og hvor hyppigt og hvor længe forløbet skal vare.
  • Undervisning af klasse/elevgruppe ift. somatiske emner som der ønskes varetaget af skolens sygeplejersker. Emnerne kunne være seksualitet, pubertet, hygiejne, kost og motion. Undervisningen tilrettelægges, så den er skræddersyet både ift. emne og de elever, der er i klassen.
  • Undervisning af personale (pædagog, lærer) ift. elevers medicinske behandling for psykiatriske diagnoser, virkning og evt. Bivirkninger som I skal være opmærksomme på i skoletiden.
  • Sygeplejersken med som støtte ved samtaler på hospital/læge/øjenlæge, fx hvis en svær samtale forventes, og hvor det kunne være en støtte at have en sygeplejerske med. Sygeplejersken vil være godt inde i barnets situation og være bredt funderet i sit fag. Der vil blive fulgt op efter konsultationen ift., om der er nogen indsatser, der skal iværksættes, og hvor evt. hjælp/støtte kræves. Det kunne være henvendelse til kommunen ift. hjælpemidler.

Vi har tilknyttet intern børne- og ungepsykiater og pædiater, som vi ved behov kan inddrage.

Vi skræddersyer vores tilbud, og priserne kan derfor variere. Kontakt os derfor gerne ift. behov og ønsker. Hvis du har en anden opgave, end dem vi tilbyder, er du også velkommen til at komme med forespørgsel omkring dette.